Stresul face parte din vie?ile noastre ?i nu îl putem ignora. Cu toate acestea, mul?i dintre noi în?elegem gre?it elementele de baz? legate de stres ?i rolul acestuia în vie?ile noastre. De ce este important s? îl în?elegem? Stresul a fost analizat în multe cercet?ri, fiind o cauz? a înr?ut??irii bolilor fizice ? de la boli de inima la Alzheimer. Reducerea stresului nu numai c? te va face s? te sim?i mai bine, dar te va ajuta s? ai o via?? mai lung? ?i mai s?n?toas?.

Mai jos vom analiza câteva mituri legate de stres.
MITUL 1: Stresul este la fel pentru toat? lumea

Stresul nu este la fel pentru toat? lumea, nu to?i indivizii experimenteaz? stresul în acela?i fel, acesta fiind diferit pentru fiecare dintre noi. Ce va fi stresant pentru o persoan?, nu va fi neap?rat stresant pentru o alta; fiecare dintre noi va reac?iona la stres într-un mod diferit.
De exemplu, unele persoane se vor stresa fiindc? trebuie s? pl?teasc? facturile în fiecare lun?, al?ii nefiind afecta?i de aceast? activitate, iar în timp ce unii se streseaz? din cauza presiunilor de la locul de munc?, al?ii pot prospera într-un astfel de mediu.

MITUL 2: Stresul este întotdeauna negativ

Din acest punct de vedere lipsa stresului ne va face ferici?i ?i s?n?to?i. Dar acest lucru nu este adev?rat ? stresul este pentru oameni a?a cum este tensiunea pentru corzile vioarei: prea pu?in? ?i muzica va fi plictisitoare; prea mult? tensiune ?i muzica devine strident? sau corzile se rup.

Stresul în sine nu este r?u (mai ales în cantit??i mici). De?i stresul ne poate afecta atât negativ, cât ?i pozitiv, important este modul în care îl gestion?m. Gestionarea corect? a stresului ne face mai productivi ?i mai ferici?i, în timp ce gestionarea gre?it? ne va afecta ?i ne va face s? e?u?m sau s? devinim ?i mai stresa?i.

MITUL 3: Stresul ne înconjoar? a?a c? nu avem ce face

La fel de mare este ?i posibilitatea de a face accident de fiecare dat? când ne urc?m în ma?in?, dar asta nu ne opre?te s? conducem.
Î?i po?i pl?nui via?a în a?a fel încât stresul s? nu te copl?easc?. Planificarea eficient? presupune stabilirea unor priorit??i ?i axarea pe problemele simple, rezolvarea lor ?i apoi concentrarea pe dificult??ile mai complexe. Când stresul nu este gestionat corect devine foarte dificil s? î?i stabile?ti priorit??i. Toate problemele par egale ?i stresul pare s? fie peste tot.

MITUL 4: Cele mai populare tehnici pentru reducerea stresului sunt ?i cele mai bune.

Nu exist? tehnici universale de reducere a stresului (de?i multe articole din reviste pretind c? le cunosc).
Cu to?ii suntem diferi?i ? vie?ile noastre, situa?iile în care ne afl?m ?i reac?iile noastre difer?. Un program complet de gestionare a stresului, adaptat fiec?ruia va func?iona cel mai bine. C?r?ile de self-help care te pot înv??a diverse tehnici de gestionare a stresului pot fi de ajutor, atât timp cît respec?i programul ?i practici tehnicile in fiecare zi.

MITUL 5: Nu ai simptome, nu e?ti stresat.

Lipsa simptomelor nu înseamn? lipsa stresului. De fapt, ascunderea simpomtelor cu medicamente ne poate priva de abilitatea de a observa primele semnale ale stresului ?i astfel de a reduce gradul în care tensiunea afecteaz? sistemele fiziologice ?i psihologice.

Mul?i dintre noi experiment?m simptomele stresului din punct de vedere fizic, chiar dac? acestea au ?i efecte psihologice. St?rile de anxietate, dificult??ile de respira?ie sau pur ?i simplu o stare de oboseal? continu?, reprezint? simptome fizice ale stresului. Când te sim?i cople?it, dezorganizat ?i ai dificult??i în a te concentra, acestea reprezint? semne psihice ale stresului.

Mitul 6: Doar simptomele majore ale stresului necesit? aten?ia noastr?

Acest mit presupune c? simptomele ?minore?, precum dureri de cap sau aciditate în stomac, pot fi ignorate. Simptomele minore ale stresului sunt primele avertismente c? începi s? pierzi controlul asupra vie?ii ?i c? trebuie s? î?i gestionezi mai bine stresul. Dac? a?tep?i pân? când încep simptomele ?majore? ale stresului (de exemplu un atac de cord), poate fi prea târziu. Este bine s? ascult?m acele primele semne ?i s? reac?ionam mai repede.

O schimbare în stilul de via?? (precum mai mult sport) pentru a face fa?? acelor prime semne va fi mult mai pu?in costisitor (atât din punct de vedere economic cât ?i ca timp), decât s? gestion?m efectele acestora.

Text tradus de pe site-ul World of Psychology

Preluat de la American Psychological Association, Association, A. (2016). 6 Myths About Stress. Psych Central.

en_USEnglish
Facebook Messengeer Whatsapp