Children

evaluare psihologic? copii

Evaluare psihologic? copii

Evaluarea psihologic? pentru copii / adolescen?i se refer? la procesul de testare a func?ion?rii academice, adaptative, comportamentale, emo?ionale ?i / sau intelectuale.

Cite?te mai mult
Copiii sunt în mod obi?nuit trimi?i la o evaluare de c?tre medici, membri de familie sau ?coli pentru a evalua o gam? larg? de dificult??i, de la autism la dificult??i emo?ionale sau de comportament. Componentele evalu?rii pot varia în func?ie de dificult??ile specifice identificate. Instrumentele de evaluare pot include evalu?ri cognitive, chestionare ?i interviuri / observa?ii.

D?-ne ?ansa s? identific?m nevoile copilului t?u ?i s? te ajut?m s? descoperi modalit??i personalizate de a-i oferi sprijin.

consiliere psihologic? copii

Consiliere psihologic? copii

Consilierea psihologic? îi poate ajuta pe cei mici s? dezvolte abilit??i de rezolvare a problemelor ?i mecanisme de reglare a emo?iilor cu care se confrunt?.
Cite?te mai mult
Terapeu?ii pot îndruma copiii ?i familiile lor c?tre metode eficiente de a face fa?? stresului legat de o varietate de probleme cum ar fi temele, anxietatea de testare, bullying-ul sau presiunea celor din jur. Cei mici mai pot avea nevoie de sprijin pentru a gestiona sentimentele lor cu privire la problemele familiale, în special dac? exist? o tranzi?ie major? (divor?ul, mutarea sau boala). Speciali?tii no?tri folosesc metode personalizate prin care implic? copiii într-un proces terapeutic eficient, f?cându-i s? se simt? accepta?i ?i în?ele?i ?i ajutându-i s? dobândeasc? abilit??ile necesare pentru a se sim?i puternici ?i independen?i. D?-i copilului t?u ?ansa de a se dezvolta armonios.
consultanta terapie comportamentala copii

Consultan?? Terapie Comportamental?

De peste 10 ani speciali?tii în analiz? comportamental? din echipa noastr? contribuie la îmbun?t??irea calit??ii vie?ii pentru persoanele cu diverse dificult??i în dezvoltare.
Cite?te mai mult
Programele noastre determin? o schimbare semnificativ? a comportamentului prin cultivarea optimismului personal, încrederii ?i conexiunii umane. Ajut?m copiii cu dificult??i în dezvoltare s? dezvolte atât abilit??i func?ionale cât ?i rela?ii autentice cu familia, cu semenii ?i cu comunitatea, astfel încât s? poat? experimenta acceptarea ?i evolu?ia. Ne str?duim s? extindem cuno?tin?ele ?i accesul la programe comportamentale adecvate, prin oferirea de solu?ii practice ?i u?or de urm?rit. G?se?te al?turi de noi cele mai potrivite resurse de a-?i sprijini copilul s?-?i înving? barierele ?i a-l ajuta s? aib? o via?? armonioas?.

Evaluare Psihologic? adolescen?i

Evaluarea psihologic? a copiilor / adolescen?ilor se refer? la procesul de testare a func?ion?rii academice, adaptative, comportamentale, emo?ionale ?i / sau intelectuale.
Cite?te mai mult
Copiii sunt în mod obi?nuit trimi?i la o evaluare de c?tre medici, membri de familie sau ?coli pentru a evalua o gam? larg? de dificult??i, de la autism la dificult??i emo?ionale sau de comportament. Componentele evalu?rii pot varia în func?ie de dificult??ile specifice identificate. Instrumentele de evaluare pot include evalu?ri cognitive, chestionare ?i interviuri / observa?ii.

D?-ne ?ansa s? identific?m nevoile copilului t?u ?i s? te ajut?m s? descoperi modalit??i personalizate de a-i oferi sprijin.

logopedie copii

Speech

Copilul t?u încearc? s? comunice dar nu g?se?te cu u?urin?? sunetele sau cuvintele potrivite? Îi este greu s? pronun?e fraze complexe sau chiar s? citeasc?? Copiii cu astfel de dificult??i se pot sim?i stingheri în a-?i comunica nevoile, ceea ce-i poate izola de cei din jur sau îi poate împiedica s? participe cu succes la activit??ile ?colare.
Cite?te mai mult
Mai mult, dac? nu sunt abordate la timp, dificult??ile de limbaj afecteaz? pe termen lung dezvoltarea social? ?i emo?ional?. Din fericire, speciali?tii no?tri în limbaj dezvolt? programe eficiente, bazate pe tehnici motiva?ionale ?i activit??i interactive. Ofer?-i copilului t?u ?ansa de a-?i dep??i aceste bariere, descoperind utilitatea cuvintelor ?i pl?cerea de a comunica.
en_USEnglish
Facebook Messengeer Whatsapp