A fi p?rinte înseamn? a exersa permanent abilit??i care nu se bazeaz? pe un manual de utilizare. Înv???m f?r? instructaj cum se practic? iubirea necondi?ionat?, grija ?i protec?ia fa?? de proprii copii. G?sim adesea resurse acolo unde nici nu b?nuiam c? exist? ?i le punem în ac?iune pentru binele lor. Nu ne arat? nimeni cum s? fim p?rin?i perfec?i. Avem, îns?, oportunitatea de a fi reali, înv??ând din propriile experien?e ?i acceptând atunci când avem nevoie de ajutorul unui psiholog. 

Copil?ria este o perioad? fragil?, care pune în topul preocup?rilor noastre s?n?tatea psihic? ?i emo?ional? a celor mici. De multe ori, privim cu neputin?? dificult??ile prin care ei trec ?i devenim reactivi într-un mod neproductiv. Când consider?m c? suntem exper?ii problemelor lor, nu facem decât s? le accentu?m tr?irile negative. Atunci când te sim?i cople?it, aminte?te-?i c? nu e nevoie s? te transformi într-un super erou pentru copilul t?u. E suficient s? realizezi c? nu trebuie s? fii singur în acest proces. Un psiholog poate aduce forme noi prin care atât tu ?i copilul t?u pute?i ajunge din nou într-un echilibru emo?ional.

Studiile recente arat? faptul c? 1 din 10 copii au nevoie de un psiholog pentru a putea dep??i anumite dificult??i emo?ionale sau comportamentale. Aceste cifre ar trebui s? fie o aten?ionare pentru p?rin?i deoarece nu toate problemele se pot rezolva în cadrul familiei. O form? de ajutor specializat invit? la con?tientizare dar ?i la canalizarea resurselor pentru a g?si cele mai eficiente solu?ii.

 

psiholog

De ce e important ajutorul unui psiholog?
1.Te poate ajuta s? analizezi situa?ia într-un mod obiectiv

Implicarea emo?ional? aduce în orice rela?ie o not? puternic? de subiectivism. Avem adesea tendin?a de a trata superficial lucrurile sau de a g?si scuze. ?Nu are nimic copilul, e pu?in obosit!? ne vine de multe ori la îndemân?. În cealalt? extrem?, putem amplifica anumite reac?ii care în realitate sunt mai pu?in puternice. ?Plânge din orice, nu ne în?elegem cu el/ea!? poate fi pe buzele noastre, uneori. Un psiholog vine s? analizeze aceste situa?ii pentru a putea privi apoi cu un ochi obiectivi lucrurile. A-?i în?elege copilul este primul pas spre a-i fi al?turi în momente dificile!

 

2.Ajut? la dezvoltarea unei rela?ii colaborative între tine ?i copilul t?u

A apela la un psiholog nu înseamn? c? tu e?ti incapabil s? fii un sprijin pentru copil t?u. Este un proces în care e?ti un membru activ! E nevoie de deschiderea ta pentru a ?lefui abilit??i care s? îi ofere celui mic în?elegere ?i validare. Un specialist te ajut? ?i pe tine s? fii un coechipier bun pentru copilul t?u.

 

3.Contribuie la dezvoltarea unor abilit??i importante ale copilului t?u

Uneori e indicat s? alegi un drum mai scurt pentru a ajunge la destina?ie. Explica?ia aici const? într-un consum echitabil de resurse, care s? nu ne încarce emo?ional. Încerc?rile repetate ?i neputincioase în a-?i ajuta copilul îi pot crea frustrare ?i stres. Cel mic va beneficia de ajutorul unui psiholog, dobândind abilit??i noi. Putem vorbi despre abilit??i de comunicare, de integrare a emo?iilor negative sau de cre?terea stimei de sine. E mai u?or când ?tii c? nu e?ti singur, nu-i a?a?

 

Care sunt semnele c? cel mic are nevoie de un psiholog?
1. Modific?ri inexplicabile ale somnului ?i apetitului

Aceste mici semne, aparent banale, pot ascunde probleme cu care se pot confrunta copiii. De cele mai multe ori, ele sunt asociate cu anxietatea ?i depresia. Rutina lor trebuie s? fie constant?, cu mese echilibrate ?i un orar stabil de somn. Atunci când aceste obiceiuri se schimb?, e momentul s? analizezi mai bine situa?ia. Somnul poate suferi dou? mari modific?ri: fie se extinde mai mult decât este cazul, fie vorbim despre insomnii. În ceea ce prive?te alimenta?ia, poate ap?rea mâncatul compulsiv sau sc?derea apetitului. Toate aceste simptome sunt, de fapt, indicatori c? cel mic ar putea avea nevoie de un psiholog.

 

2. Apari?ia comportamentelor problematice

Emo?iile puternice pot declan?a adesea manifest?ri comportamentale nepotrivite. Ele se r?sfrâng asupra prietenilor, colegilor sau familiei. Copiii pot deveni irascibili, reactivi sau chiar agresivi atunci când experimenteaz? un disconfort. Incapacitatea de a se exprima func?ional poate duce la distrugerea rela?iilor sociale dar ?i la dificult??i de integrare în ?coal?. Atunci când comunicarea cu ceilal?i implic? ?i reac?ii comportamentale puternice, ia în calcul interven?ia unui psiholog.

 

3. Retragerea din activit??ile pl?cute

Atunci când copiii renun?? la hobby-urile lor într-un mod inexplicabil, e momentul s? ne punem semne de întrebare. Echilibrul cotidian este dat de felul în care avem grij? de noi ?i de obiceiurile noastre. Copiii care au dificult??i emo?ionale au tendin?a s? se izoleze ?i cu greu mai g?sesc bucurie în activit??ile lor. Urm?re?te îndeaproape aceste aspecte pentru c? pot releva nevoi ascunse ale copilului t?u!

 

4. Regresii ale abilit??ilor deja dobândite

Apari?ia brusc? a regresiilor atât pe partea comportamental?, cât ?i pe cea a abilit??ilor cognitive ?i/sau de comunicare poate indica dezechilibre. În mod normal, dezvoltarea copilului î?i urmeaz? cursul firesc. Când aceste sincope apar, e bine s? lu?m în calcul anumite dificult??i pe care cel mic le are, dar nu le poate comunica. Un psiholog poate determina cauzele acestor manifest?ri ?i poate contribui la rezolvarea lor.

5. St?ri prelungite de triste?e sau îngrijorare

Emo?iile negative fac parte din via?a de zi cu zi ?i e important ca cei mici s? înve?e s? le integreze. Totu?i, atunci când ele au un ecou puternic, pot schimba într-un mod radical dispozi?ia copilului. El poate experimenta îngrijor?ri constante, din care nu reu?e?te s? ias?, ?i pe care le gestioneaz? cu dificultate. Când aceste st?ri sunt constante e momentul s? cau?i ajutorul unui psiholog.

 

6. Izolarea 

Copiii care nu se simt bine în propria piele aleg s? se retrag? din grupurile sociale. Ei resping invita?ii la joac? sau la alte evenimente ?i prefer? s?-?i petreac? timpul în cas?. Productivitatea scade în aceste momente, deoarece activit??ile alese nu sunt tocmai aduc?toare de energie sau voie bun?. De cele mai multe ori, ei caut? s? petreac? un timp îndelungat în fa?a ecranelor, evitând interac?iunea direct? chiar ?i cu familia. E important s? fie luate m?suri înainte ca aceste obiceiuri s?-i afecteze copilului s?n?tatea emo?ional?.

 

7. Teama nejustificat? de a face lucruri singur

Cu siguran?? orice p?rinte se bucur? atunci când face lucruri împreun? cu copilul s?u. Aten?ie, îns?, la acele momente în care face?i lucruri în locul lui. Teama de a face lucruri singur, sau f?r? aprobarea adultului, poate releva probleme de încredere. De asemenea, reiese incapacitatea de a gestiona singur anumite situa?ii. Se poate crea un blocaj emo?ional, acompaniat de frustrare ?i frici nejustificate. Copiii cu astfel de dificult??i pot masca anxietate sau depresie. Nu ezita s? ceri p?rerea avizat? a unui psiholog dac? observi aceste lucruri la copilul t?u!

 

Nu în ultimul rând, este în regul? s? te preocupe s?n?tatea emo?ional? a copilului t?u. Este ?i mai important s? fii proactiv ?i s? la?i îngrijor?rile s? capete o alt? form?. Aceea de a accepta c? sunt momente în care ai nevoie s? nu r?mâi singur când nu ?tii care e calea. Puterea con?tientiz?rii faptului c?, uneori, lucrurile nu se rezolv? de la sine, e primul pas c?tre solu?ie. Ai încredere în instinctul t?u ?i în abilit??ile copilului t?u ?i împreun? ve?i putea face o echip? grozav?! 

 

Raluca Furtun?, Psiholog & Consilier Parenting @Veltio

en_USEnglish
Facebook Messengeer Whatsapp