Raluca Furtun?

Raluca Furtun?

Raluca Furtun? este un profesionist dedicat ?i cu adev?rat pasionat de activitatea sa în cadrul Clinicii Veltio. Parcursul s?u profesional începe odat? cu ob?inerea licen?ei în Psihologie. Facultatea absolvit? în cadrul Universit??ii Bucure?ti continu? cu dou? form?ri care î?i vor pune ulterior amprenta în abordarea sa terapeutic?. Prima este reprezentat? de Analiza Comportamental?, acreditat? BACB.

Principiile acesteia au contribuit la realizarea de planuri de terapie personalizate. Obiective precum îmbun?t??irea abilit??ilor deficitare ?i reducerea barierelor comportamentale constituie întotdeauna o prioritate. A doua formare este atestat? de Colegiul Psihologilor, cu specializare în Terapii Scurte Centrate pe Resurse ?i Solu?ii. Aceasta îi completeaz? activitatea prin metodele ?i tehnicile utile într-un proces de consiliere psihologic?. Are experien?? relevant? atât cu adul?i, cât ?i copii. 

În cei 8 ani de activitate a construit programe de interven?ie comportamental? pentru copii, adolescen?i ?i familii, cu scopul de a crea o armonie între latura cognitiv? ,emo?ional? ?i social?. Experien?a sa profesional? se extinde ?i în domeniul educa?ional. Ea faciliteaz? integrarea copiilor cu probleme comportamentale sau emo?ionale. De asemenea, ofer? suport ?i training de specialitate cadrelor didactice. Pune întotdeauna accent pe motivarea individului ?i pe implementarea strategiilor de gestionare a comportamentelor limitative. 

Eram debusola?i, proasp?t muta?i în Bucure?ti, în c?utarea acelui ceva care ne va ajuta copilul s? se fac? bine. Dup? un timp am reu?it s? g?sim solu?ia (terapia comportamental?). ?i cel mai important, omul cel mai potrivit pentru a ne ajuta –  Raluca Furtuna. Înc? de la prima întâlnire ne-a dat încredere ?i speran??. Feti?a noastr? a îndr?git-o foarte repede, ?i chiar au devenit bune prietene 🙂. Iar rezultatele în recuperarea copilului nostru nu au întârziat s? apar?. La scurt timp am început ?i un program de logopedie în cadrul Clinicii Veltio al?turi de Oana Paveliuc. Un profesionist, care a reu?it sa îmi îndeplineasc? cea mai mare dorin??, aceea de a-mi auzi copilul spunând „mama”. 

Întreaga echipa colaboreaz? pentru a avea cele mai bune rezultate. În ciuda diagnosticului de sindrom genetic foarte rar, care afecteaz? toate ariile de dezvoltare ale feti?ei noastre, în cadrul Clinicii Veltio am reu?it s? g?sim calea, prin care ea s? progreseze, ?i s? ne uimeasc? în fiecare zi. V? mul?umim pentru tot ce face?i pentru copilul nostru! 

G.M.

en_USEnglish
Facebook Messengeer Whatsapp