Poate cineva s? se preg?teasc? cu adev?rat pentru a fi parinte? 

Partenerii de cuplu petrec adesea surprinz?tor de pu?in timp preg?tindu-se emo?ional pentru aceast? etap? de transformare. Poate c? sunt mai degrab? concentra?i pe a alege cel mai potrivit scaun de ma?in? pentru copil, a decide despre al?ptare sau a stabili alte detalii logistice. În schimb, neglijeaz? s? discute despre cum se pot schimba rolurile lor ?i cum se pot preg?ti mental s? fac? fa??.

Zicala potrivit c?reia ?nimic nu te poate preg?ti pentru a fi parinte? este în mare parte adev?rat?. Exist? totu?i câteva lucruri pe care le po?i face pentru a te asigura c? e?ti preg?tit din punct de vedere mental ?i emo?ional. Putem vorbi chiar de o schimbare a identit??ii care vine odat? cu rolul de parinte.

Dar pentru a nu v? lua pe nepreg?tite, este important s? fi?i prezen?i în transformarea voastr?. Mai mult, e nevoie s? r?mâne?i conecta?i în realitate pe parcursul întregului proces. Este u?or s? c?de?i în capcana idealiz?rii. Asta mai ales când în jurul nostru se vehiculeaz? doar p?r?ile pozitive, unele expuse într-un mod nerealist. 

 

Pe m?sur? ce partenerii echilibreaz? noile roluri ?i responsabilit??i, este inevitabil ca nevoile unui nou-n?scut s? îi perturbe capacitatea de a gestiona stresul. Dr. John Gottman spune c? în jur de 70% dintre cupluri se confrunt? cu o sc?dere brusc? a satisfac?iei rela?ionale în primii trei ani de via?? ai copilului.

 

parinte

Calitatea de parinte este un moment unic în via?a oric?rei persoane, a?a c? este vital s? te asiguri c? e?ti preg?tit emo?ional pentru asta. 

 

Am pus cap la cap pentru tine 8 lucruri pe care le po?i face înainte de a deveni parinte, ce v? va preg?ti pe tine ?i partenerul t?u s? întâmpina?i cu deschidere acest nou capitol:

 

1. Evalua?i punctele forte ale rela?iei voastre

În primul rând, este esen?ial s? te asiguri c? rela?ia ta este construit? pe un teren solid. Î?i este greu s? ai încredere în partenerul t?u sau ave?i conflicte frecvente? Este important s? rezolva?i aceste aspecte înainte de a deveni p?rin?i. Ajut? ca nivelul de angajament ?i încredere reciproc? s? fie unul ridicat ?i echilibrat între ambii parteneri. 

Pentru a construi o baz? solid?, asigura?i-v? c? înv??a?i cum s? v? expune?i nemul?umirile ?i s? discuta?i despre probleme. Acest lucru v? va ajuta pe amândoi s? înv??a?i cum s? fi?i mai eficien?i ?i deschi?i în comunicare. Copiii nu înr?ut??esc lucrurile, dar schimb? premisele, a?a c? rela?ia trebuie s? fie una puternic?. A avea un copil nu ar trebui s? fie o modalitate de a stabiliza o rela?ie sau de a te reconecta cu partenerul. Dimpotriv?, decizia de a deveni p?rin?i împreun? se construie?te pe o funda?ie rela?ional? puternic? ?i stabil?. 

 

2. Gestiona?i-v? a?tept?rile

 

Este util s? în?elegem c? realitatea parental? nu este atât de ?roz? pe cât s-ar putea crede. Un mod s?n?tos de a porni pe acest drum este acela de a v? sc?dea atât standardele, cât ?i a?tept?rile. Mul?i viitori p?rin?i se simt ambivalen?i sau cople?i?i. Recadrarea timpurie a rolului de parinte, ?i formarea unei imagini ancorate în realitate sunt elemente necesare în procesul de aliniere în rolul de parinte. 

Un bebelu? vine la pachet cu schimb?ri majore ?i definitive. Via?a ta nu va mai fi la fel dup? ce vine pe lume. Î?i po?i pierde capacitatea de a avea un somn odihnitor, de a practica grija de sine ?i de a prioritiza propriile nevoi. Nu vei putea face toate lucrurile pe care dore?ti s? le faci. Uneori nu ve?i avea resurse s? abordezi fiecare problem? exact a?a cum ?i-ai dori. 

A face pace cu aceast? lips? de perfec?ionism ?i a accepta un mod ?suficient de bun? de rezolvare a problemelor este parte integrant? din procesul de preg?tire pentru a deveni p?rin?i. Întreba?i-v? reciproc la ce schimb?ri v? a?tepta?i în via?a personal?, profesional? ?i în rela?ii ?i discuta?i-le deschis.

 

3. Conecteaz?-te cu partenerul t?u

Concentra?i-v? pe rela?ia voastr? ?i sprijini?i-o înainte de primul an deseori dificil al succesului parental. Calitatea rela?iei de cuplu tinde s? scad? în apropierea perioadei de tranzi?ie la majoritatea cuplurilor. Asta nu înseamn? c? trebuie s? urma?i aceast? tendin??.  Primul an de via?? al copilului este una dintre cele mai stresante perioade în rela?iile conjugale. Cuplurile care nu s-au preg?tit în mod adecvat pentru dificult??ile parentale pot fi cople?i?i ?i pot sim?i c? pierd controlul. În acela?i timp, e nevoie de o rezerv? considerabil? de resurse pozitive cu care rela?ia s? vin? echipat?.

Crea?i inten?ionat momente de apropiere, în care s? v? bucura?i unul de cel?lalt. De asemenea, pl?nui?i posibilitatea de a face loc pentru astfel de momente ?i dup? venirea copilului pe lume. Pentru a fi ni?te p?rin?i buni, e nevoie s? v? îngriji?i întâi de voi ?i de rela?ia voastr?.

Cum î?i po?i preg?ti rela?ia? 

Stabile?te o frecven?? a conversa?iilor deschise cu partenerul t?u. Scopul unei conversa?ii prestabilite care reduce stresul este de a proteja rela?ia de dificult??ile care apar în afara ei. Vorbe?te deschis despre preocup?rile, temerile ?i frustr?rile tale individuale f?r? s?-?i faci griji cu privire la posibilitatea ca acestea s? se reverse în rela?ia ta. Astfel ve?i reu?i s? stabili?i un mod s?n?tos de a comunica unul cu cel?lalt. 

Nu uita s? practici ascultarea activ?, validarea ?i acceptarea, atunci când partenerul t?u se deschide în fa?a ta. De asemenea, faptul de a ar?ta un interes autentic fa?? de partener ?i a oferi afec?iune sunt puncte fundamentale în momentele de conectare ?i apropiere.

 

4. Reviziteaz?-?i fricile

Este firesc s? te sim?i speriat sau nelini?tit de anumite aspecte ale rolului de parinte. Ofer?-?i permisiunea de a sim?i o serie de emo?ii poate nemaiîntâlnite. Vorbe?te cu cei apropia?i în care ai încredere despre sentimentele tale. Sunt ?anse s? afli c? nu e?ti singurul sau singura care trece prin aceste momente. 

Dac? frica sau stresul persist?, arunc? o privire atent? asupra scenariului care te sperie. Dedic? un interval de timp exclusiv pentru a g?si ceea ce evoc? fric? sau stres în acea situa?ie. Fii cât mai specific/?. Acest lucru î?i permite s? evaluezi în mod realist îngrijorarea real?. De asemenea, o vei putea adresa cu curaj ?i deschidere. Dac? aceast? strategie nu ofer? suficient? claritate, ia în considerare c?utarea unui ajutor profesionist pentru a atenua anxietatea.

 

5. Discuta?i despre valorile parentale

E important ca partenerii de cuplu s? stabileasc? unde se aliniaz? valorile lor parentale ?i, mai important, unde nu se aliniaz?. Este vital s? identific?m ?i s? reconciliem principiile legate de educa?ie înainte de na?terea copilului. A ajunge la o rezolu?ie pe subiecte legate de cre?terea copilului este mult mai dificil atunci când e?ti stresat ?i deprivat de somn. 

Cel mai bun lucru pe care-l pute?i face este s? discuta?i despre viziunile legate de cre?terea copiilor înainte de na?tere. Când v? preg?ti?i pentru venirea bebelu?ului pe lume, încerca?i s? vizualiza?i via?a voastr? al?turi de el/ea. Gândi?i-v? la tradi?iile pe care a?i dori s? le crea?i, la valorile pe care a?i dori s? le transfera?i mai departe. Pute?i s? v? imagina?i chiar ?i felul în care v-a?i dori s? v? petrece?i timpul împreun?, în trei.

 

6. Stabili?i cum ve?i împ?r?i responsabilit??ile 

Tu ?i partenerul t?u trebuie s? fi?i de acord dinainte c? nu ve?i trata educa?ia ca pe o competi?ie. Asigura?i-v? c? ve?i face tot posibilul ca amândoi s? contribui?i în mod egal la cre?terea ?i educarea copilului. Poate c? unul dintre voi lucreaz?, iar cel?lalt dedic? mai mult timp pentru a avea grij? de cel mic. În?elege?i c?, de?i contribui?i diferit, contribui?i în mod egal. Nu ?ine?i scorul apropo de cine a schimbat cele mai multe scutece, a dormit cel mai pu?in sau a f?cut cele mai multe eforturi. Sunte?i în aceea?i echip? ?i este nevoie s? g?si?i modalit??i prin care amândoi pute?i contribui echitabil.

 

7. Cere ajutor atunci când ai nevoie

Cel mai probabil, bunicii entuziasma?i se vor oferi s? ajute cum pot atunci când bebelu?ul vine pe lume. Nu este de neimaginat scenariul în care, la câteva zile dup? na?tere, te vei trezi cu un flux constant de oameni binevoitori ?i dornici s? contribuie. Acest lucru poate fi uneori prea mult pentru noii p?rin?i. Mai mult, timpul în care ave?i nevoie de sprijin poate veni mai târziu. 

Dac? vrei s? accep?i ajutorul oferit, trebuie s? te asiguri c? oamenii implica?i pot face totul 100% despre tine, partenerul t?u ?i bebelu?. Sim?i c? a avea o rud? prin preajm? î?i va diminua leg?tura emo?ional? cu cel mic? Atunci fii clar/? ?i asertiv/? apropo de a?tept?rile tale. Primele s?pt?mâni sunt speciale ?i nu trebuie petrecute în negocieri despre cine ?i cum ajut?.

Când ceilal?i depind de noi, nevoile noastre vin ?i ele în prim-plan. A te întreba cum este s? ceri ?i s? prime?ti ajutor este o modalitate de a explora aceast? dinamic? emo?ional? care joac? un rol important în calitatea de parinte.

 

8. Construi?i leg?turi sociale 

Discuta?i cu al?i p?rin?i despre a?tept?rile ?i nedumeririle voastre. Îns? ?ine?i minte c? oamenii au reac?ii diferite la noul rol de parinte. Este util s? afli mai multe despre diverse experien?e ale altor familii.  În acela?i timp, fiecare situa?ie este unic? ?i e important s? nu-?i creezi a?tept?ri nerealiste. F? un scop din a crea o re?ea de sprijin puternic?, ce va contribui pozitiv în cele mai grele situa?ii. În plus, sprijinul social este important ?i este asociat cu sc?derea riscului de depresie postpartum la femei. Femeile f?r? un sprijin social solid, indiferent de statutul socioeconomic, sunt mai expuse acestui risc.

Grupurile online pot fi ?i ele de mare ajutor pentru normalizarea sentimentelor ?i experien?elor legate de noua etap?. În acela?i timp, ele pot fi ?i surse de stres ?i expunere la informa?ii cu impact negativ. Echilibreaz? pe cât po?i timpul ?i energia investite în acest tip de experien?e.

 

Concluzie

Este timpul s? discuta?i sincer cu partenerul dumneavoastr? despre ceea ce v? a?tepta?i amândoi când deveni?i p?rin?i. Vorbi?i despre îndatoririle parentale ?i cum va contribui fiecare. Decide?i cum ve?i împ?r?ite rolurile. Sprijinul emo?ional este, de asemenea, atât de important atunci când devii parinte. A sim?i c? nu ai acel sprijin poate provoca dispute ?i probleme de rela?ie între cei doi p?rin?i. A?adar, abordeaz? proactiv aceste aspecte pentru a fi echipat cu cele mai bune resurse atunci când momentul cel mai important din via?a ta se apropie.

Nu putem nega c? a deveni parinte pentru prima dat? poate fi pu?in înfrico??tor. S-ar putea s?-?i faci prea multe griji pentru anumite lucruri în timp ce experien?a ta s? fie ceva ce nu ?i-am imaginat niciodat?.  Nu-?i neglija s?n?tatea mintal? dup? ce copilul se na?te. Împ?rt??e?te gândurile ?i temerile cu partenerul atunci când sim?i nevoia. Dac? vei considera necesar, apeleaz? la sprijinul unui specialist care s? te ajute  s? te preg?te?ti pentru aceast? schimbare. 

 

en_USEnglish
Facebook Messengeer Whatsapp