Copiii au un univers al lor în care consider? c? totul este permis. De aceea, nu exist? zi în care s? nu exploreze lucruri noi sau s? testeze reac?ii diverse din partea adul?ilor.  De?i copil?ria are farmecul s?u, când vine vorba de a stabili anumite limite în rela?ia cu cei mici, misiunea p?rin?ilor devine una plin? de provoc?ri. Pendul?m de multe ori între a fi prea fermi sau prea permisivi ?i ne întreb?m cum putem ajunge la un echilibru s?n?tos, care s? ajute copilul s? se dezvolte armonios.

?Cum stabilim limite f?r? a pedepsi copilul?? ?i ?Cum reu?esc s? m? impun în fa?a copilului meu f?r? a ridica tonul vocii?? . Acestea sunt câteva dileme pe care dac? ?i tu ?i le pui, înseamn? c? e?ti un p?rinte preocupat s? evolueze pentru a-?i ajuta copilul. Descoper? cum po?i stabili limite cu blânde?e ?i empatie, f?r? a face apel la constrângeri ?i critici nocive. Reflecteaz? întâi asupra lor ?i g?se?te apoi cele mai bune context în care le po?i aplica!

 

De ce au copiii tendin?a s? testeze limitele?
  1.   Au nevoie de ajutor pentru exprimarea unei emo?ii

Copiii ne ofer? mici indicii atunci când sunt sup?ra?i sau furio?i. În aceste momente ei au nevoie s? fie îndruma?i spre a desc?rca emo?iile negative într-un mod func?ional. De cele mai multe ori, aceste emo?ii ajung s? fie exprimate exploziv, dep??ind limitele sociabile acceptabile pentru anumite situa?ii.

  1.   Au o dorin?? foarte mare de a ob?ine ceva

Adesea, copiii merg pân? în pânzele albe pentru a ob?ine ceva ce î?i doresc foarte mult. Acest lucru vine la pachet cu exprimarea unor comportamente nepotrivite, care nu pot fi tolerate cu u?urin?? de c?tre adul?i. Nerespectarea limitelor în aceste contexte poate conduce la perpetuarea reac?iilor negative pe termen lung.

  1.   Au nevoi pe care nu le pot exprima ?i care nu le sunt satisf?cute

Copiii aleg de multe ori calea cea mai dificil? de a-?i comunica nevoile nesatisf?cute. Prefer? s? le arate adul?ilor ?de ce sunt în stare? folosind un ton al vocii nepotrivit sau, uneori, chiar reac?ii comportamentale explozive.

 

Cum stabile?ti limite s?n?toase în rela?ia cu copilul?
  1.   Construie?te o conexiune profund? ?i încurajatoare cu acesta

A-i face pe cei mici s? aib? încredere în noi, adul?ii, este o sarcin? cu un grad ridicat de dificultate. Presupune implicare, comunicare deschis? ?i ascultare activ?. Totodat?, este primul pas c?tre a stabili limite bazate pe empatie ?i respect. Ofer?-i un cadru securizant, în care s? simt? nevoia s?-?i împ?rt??easc? din experien?ele ?i tr?irile sale. Arat?-i c? e?ti de partea lui, indiferent de emo?iile care îl încearc?.

  1.   Admite-i punctul de vedere atunci când stabile?ti o limit?

Ca p?rin?i, avem tendin?a s? corect?m copilul f?r? a lua în calcul p?rerile sale. Acest lucru ne poate sabota rela?ia cu el dar ?i felul în care îl ajut?m s? înve?e lucruri noi. Arat?-i c? iei în calcul punctul s?u de vedere chiar ?i atunci când nu e?ti de acord cu el. Explic?-i cu r?bdare de ce alegi s? procedezi într-un anumit fel, oferind exemple concrete.

  1.   Du-?i inten?iile la bun sfâr?it dar într-un mod pl?cut

Este mult mai u?or s? r?mâi calm atunci când î?i aplici inten?iile înainte de a-?i pierde r?bdarea. Este, de asemenea, mai u?or s? ob?ii acordul copilului dac? ?tie c? nu vei continua s? cedezi atunci când el obiecteaz?. R?mâi conectat cu cel mic ?i arat?-i cum anumite limite pot fi aplicate blând, f?r? negocieri.

  1.   Nu te a?tepta s? îi fac? pl?cere

Este clar c? cel mic integreaz? mai greu aceste limite ?i c? îi va lua ceva timp s? se simt? confortabil cu ele. E important s? nu te descurajeze nemul?umirea sa. Po?i, în continuare, s? ar??i empatie la felul în care se simte, f?r? a schimba lucrurile.

  1. Rezist? tenta?iei de a-l constrânge prin pedepse

Stabilirea unor limite reprezint? modalit??i prin care copilul t?u se va adapta mai u?or în contexte sociale. Criticile sau consecin?ele negative, în aceste situa?ii, nu vor face decât s? predispun? copilul la o revolt? a regulilor formulate. E important ca el s? în?eleag? substratul acestor limite, nu doar faptul c? ele sunt impuse din exterior.

A seta limite în rela?ia cu copiii no?tri nu este echivalent cu a-i constrânge s? fac? anumite lucruri. Înseamn?, de fapt, un proces prin care contribuim la dezvoltarea ?i la siguran?a lor. Aminte?te-?i c? stabilirea regulilor s?n?toase reprezint? un mod prin care ne ajut?m copiii s? fie ferici?i în societate. 

 

Dac?-?i plac strategiile noastre ?i sim?i c? te ajut?, te invit?m s? te înscrii la newsletter-ul gratuit, dedicat p?rin?ilor ca tine. D? click aici ?i devino parte din echipa de p?rin?i educa?i!  ➡️ http://eepurl.com/hdk3NH

en_USEnglish
Facebook Messengeer Whatsapp