Critica, în general, ne poate oferi ocazii de cre?tere. Repro?urile ?i sugestiile celorlal?i vin ca ni?te invita?ii la schimbare ?i, de cele mai multe ori, la evolu?ie personal?. Cu toate acestea, un feedback negativ constant ajunge s? ne fac? s? ne sim?im mici, neîncrez?tori ?i chiar vinova?i. Pentru a evita astfel de sentimente nepl?cute, este important s? ne îmbun?t??im abilit??ile de ?filtrare?. E util aici s? putem selecta din exterior doar acele schimb?ri care ni se potrivesc. Cum ne putem antrena acest filtru personal? Uitându-ne în primul rând la critica pe care ne-o aducem noi în?ine. A?adar, te invit ast?zi s? ne uit?m împreun? la motivele ?i felul în care ne cert?m.

critica

Cum ne cert?m? Despre critica personal?

Limbajul pe care alegem s? îl avem acum fa?? de noi în?ine este inspirat ?i influen?at de limbajul pe care l-au avut p?rin?ii no?tri cu noi în copil?rie. Analiza tranzac?ional? surprinde succint o serie de mesaje pe care le putem primi, mai mult sau mai pu?in con?tient, din familie ?i de la persoane apropiate. Aceste mesaje se numesc drivere ?i devin în timp, credin?e centrale pentru noi. Cu alte cuvinte, critica pe care am primit-o în copil?rie de la persoanele importante r?mâne ?gravat?? în mintea noastr? ?i ne ghideaz? comportamentul.

Drivere / credin?e centrale Cum îl recuno?ti Cum se critic?
 
Fii perfect

Dac? nu e?ti perfect, nu te vom iubi

 

Decât s? nu fac? ceva bine, mai bine nu-l mai face deloc

Nu e niciodat? mul?umit

Crede c? el ar fi f?cut mai bine

Groaznic mi-a ie?it proiectul (un proiect reu?it, de fapt)

Trebuia s? fi pus mai mult? sare (despre o mâncare foarte bun?)

 
Fii puternic

Dac? î?i exprimi emo?iile e?ti slab

 

Nu cere ajutorul

?i când e dificil, el se descurc? singur

A trecut el ?i prin mai r?u

Ce-o fi fost în capul meu când l-am rugat s? m? ajute? Acum ?tie c? nu m? descurc, mai bine nu-i ziceam
 

 

Gr?be?te-te

Dac? stai, pierzi vremea

 

 

E mereu gr?bit ?i îi gr?be?te ?i pe ceilal?i

Nu are niciodat? timp

Întârzie de cele mai multe ori

Are foarte multe lucruri de f?cut

 

Mai bine nu mergeam, a fost o pierdere de vreme

A mai trecut o zi ?i tot n-am f?cut nimic (într-o zi cu activit??i)

 

 
F? pe plac altora

Dac? nu îi aju?i pe al?ii e?ti un om r?u

 

 

Nu te refuz? niciodat?. Te ajut? oricând ai nevoie, chiar dac? e aproape imposibil

Conteaz? foarte mult p?rerea celorlal?i

St? mult în salvator (vezi aici detalii: https://veltio.ro/capcane-in-comunicare-cine-cui-arunca-vina/)

 

N-am fost suficient de dr?gu?

Trebuia s? fiu mai atent la ce voia x

Mai bine f?ceam cum a zis y, acum e sup?rat pe mine

 
Încearc? din greu

Dac? exist? dou? variante, cea mai grea sigur e cea mai bun?

Munce?te foarte mult ?i nu reu?e?te

Se autosaboteaz?

Se leag? singur la cap cu diverse sarcini ?i activit??i

Crede c? via?a e grea, ?i c? trebuie s? munce?ti ca s? reu?e?ti

Ce fraier sunt! Am stat toat? ziua s? editez documentul ?i nu l-am salvat!!

 

Solu?ii din psihoterapie
Identific?-?i credin?ele
  • Alege, dintre cele 5 credin?e, acel mesaj care sim?i c? te reprezint? cel mai des. F? o list? de 5 lucruri pe care le-ai f?cut s?pt?mâna aceasta ghidat de credin?a identificat?.
  • Acceseaz? testul online gratuit în limba englez? pe site-ul Positive Intelligence , care ofer? un model similar cu discu?ia noastr? despre credin?e. Ei îi numesc ?sabotori? ?i te pot ajuta s? î?i identifici credin?ele centrale.

 

Aminte?te-?i c? de multe ori:
  •       Un proiect bun este suficient, nu e nevoie de unul perfect. D?-?i voie s? gre?e?ti.
  •       S? fii vulnerabil este uman, nu e nevoie s? te ascunzi. D?-?i voie s? te exprimi.
  •       S? stai degeaba este o nevoie real?, nu trebuie mereu s? faci ceva. D?-?i voie s? te relaxezi.
  •       S?-?i fie ?ie bine e cel mai important, nu e nevoie s? ai grij? de to?i. D?-?i voie s? fii egoist.
  •       Varianta u?oar? te conduce c?tre acela?i rezultat, nu e nevoie mereu s? dovede?ti c? po?i. D?-?i voie s? nu te complici.

 

Observ? felul în care î?i vorbe?ti

Data viitoare când te surprinzi c? te cer?i:

      Încearc? mesaje de tipul: ?acum am f?cut tot ce am putut în acest context? ?alegerea pe care am f?cut-o atunci a fost alegerea de care aveam nevoie, chiar dac? acum am alte nevoi?.

      Transform? critica în solu?ii pentru data viitoare:

  • o   ?mai bine nu m? duceam, a fost o pierdere de vreme? -> ?am aflat despre mine c? nu îmi place s?…. Data viitoare când am ocazia s? merg la … o sa fiu atent la….?
  • o   ?Groaznic mi-a ie?it proiectul!? -> ?data viitoare când am de f?cut un proiect o s? încep cu …. ?i o s? m? asigur c? ….?
Concluzie

Ne-am obi?nuit s? ne cert?m poate prea des pentru lucrurile care nu ies a?a cum ne dorim. Critica personal?, de?i uneori constructiv?, atrage ?i critica celorlal?i ?i ajunge s? ne fure din încredere ?i din motiva?ie. Atunci când alegem s? vorbim frumos cu noi ?i s? ne accept?m deciziile, suntem mai deschi?i la solu?ii ?i mai conecta?i la prezent. Trecutul oricum nu se mai poate rescrie. Tot ce ne r?mâne de f?cut este s? ne observ?m constant nevoile (în continu? schimbare) ?i s? lu?m decizii mai potrivite pentru noi în viitor.

 

en_USEnglish
Facebook Messengeer Whatsapp