Cei mai mul?i dintre noi suntem înv??a?i de mici c? emo?iile negative nu sunt bine venite ?i c? trebuie alungate cât mai repede. Devenim, mai degrab?, exper?i în a manifesta bucurie ?i entuziasm , de multe ori într-un mod complezent. Nu ne d?m voie s? sim?im furie sau triste?e, ?tiind din copil?rie c? acestea sunt bariere clare în calea fericirii. De câte ori nu am auzit c? ? e ru?ine dac? plângi? sau ?râde lumea de tine când e?ti a?a sup?rat/??. Tot de atâtea ori ne putem gândi acum c? aceast? mentalitate reprezint? o oportunitate ratat? de a-i înv??a pe cei mici s? fie aten?i la propriile emo?ii. Copiii au nevoie s? ?tie mai degrab? mai devreme decât mai târziu c? se pot confrunta cu st?ri nepl?cute ?i c? acestea sunt normale.

În lipsa îndrum?rii p?rin?ilor, copiii nu pot exprima sup?rarea sau furia. Ei nu au suficient? experien?? cu emo?iile ?i le este dificil s? cear? ajutorul. De aceea, de multe ori, punerea în scen? a acestor tr?iri are loc prin apari?ia unor comportamente nepotrivite.

Cum î?i dai seama c? cei mici au nevoie de ajutor s? î?i în?eleag? propriile emo?ii?

          Încep s? plâng? necontrolat

          Au accese de furie

          Se izoleaz? ?i refuz? s? comunice cu familia

          Devin irascibili

          Repet? comportamente inadecvate fa?? de p?rin?i sau prieteni

          Nu reu?esc s?-?i comunice nevoile.

emotiile

 P?rin?ii aleg adesea s? î?i protejeze copiii de contactul cu emo?iile puternice, gândindu-se c? ?este timp s? le experimenteze mai târziu?. Aceste decizii reprezint? cale sigur? spre incapacitatea copilului de a fi autentic în manifestarea tr?irilor sale. S? ne concentr?m, a?adar, pe demontarea miturilor care ne fac s? lu?m decizii neinspirate:

Miturile emo?iilor negative

 

Emo?iile negative sunt periculoase

De multe ori, când asist?m la episoadele de triste?e sau dezam?gire ale copiilor nu ?tim cum s? reac?ion?m. Apare, ini?ial, instinctul de a-i ap?ra, luând asupra noastr? impactul emo?ional. Mai departe, avem, poate, tendin?a de a da o conota?ie negativ? acestor emo?ii: ?Nu e bine s?…?/ ?Este ru?ine s? plângi..?. Copilul în?elege de aici c? vulnerabilitatea trebuie ascuns? sau chiar neexprimat?.

 

Nu este potrivit s? împ?rt??im emo?iile negative cu al?i oameni

To?i p?rin?ii î?i doresc s? creasc? copii puternici. Curajul este de multe ori asociat cu tendin?a de a afi?a st?pânire de sine în fa?a celorlal?i, indiferent de fr?mânt?rile noastre l?untrice. Nu ne este ?permis? s? admitem când sim?im durere sau dezam?gire. A?a ajung ?i copiii s? în?eleag? c? a plânge înseamn? a fi vulnerabil într-un mod inacceptabil.

 

Trebuie s? ne distragem aten?ia atunci când sim?im emo?ii negative

Cel mai întâlnit mecanism de ap?rare atunci când ne sim?im sup?ra?i este evitarea. Credem c? e mai s?n?tos s? nu ne gândim la ceea ce ne apas?. În acest fel, refuz?m s? intr?m în contact cu propriile emo?ii ?i ajungem s? ne cre?tem ?i copiii în acest spirit. ?Nu mai plânge, uite ce ?i-am adus!? este o formul? aparent inofensiv? în dinamica familiei. Pe termen lung, ea poate s?-i înve?e pe cei mici lec?ii eronate cu privire la tr?irea st?rilor negative.

 

De ce este important ca cei mici s? î?i în?eleag? emo?iile?
  • Pentru a înv??a s? le exprime într-un mod s?n?tos
  • Pentru a reduce frustrarea sau stresul
  • Pentru a comunica eficient cu cei din jurul lor
  • Pentru a g?si solu?ii în fa?a problemelor sale
  • Pentru a alimenta procesul de autocunoa?tere.
Cum îi ajut?m pe copii s?-?i în?eleag? emo?iile?
Îi încuraj?m s? vorbeasc? despre ceea ce simt

Copiii au nevoie de un confident, de un partener de discu?ii care s? nu judece emo?iile pe care le experimenteaz?. În acest fel, ei se vor sim?i confortabili s? împ?rt??easc? cu tine ceea ce simt. Ofer?-i disponibilitatea de a-l asculta, f?r? a pune prea multe întreb?ri. Ajut?-l s? se exprime, în?elegând c? st?rile sale nu sunt negociabile. Nimeni nu poate contesta faptul c? la acel moment el simte triste?e, neputin??, dezam?gire. Aici ?i acum, copilul este expertul propriilor sim?iri. Faptul c? suntem adul?i nu ne d? dreptul s? ??tim noi mai bine? cum resimt cei mici anumite experien?e.

Valid?m starea pe care ei o simt

Adesea suntem ner?bd?tori s? rezolv?m noi problemele prin care trec copiii. În aceea?i m?sur? facem un scop în a le schimba emo?iile negative pe care ei le simt. Ne dorim s? treac? imediat de la sup?rare la bucurie sau de la furie la relaxare. Mai important în acest caz este ca ei s? consume starea pe care o simt, pentru a o în?elege.  Fii al?turi de ei f?r? a încerca s? îi sco?i for?at din contactul cu propriile lor fr?mânt?ri.

Îi ajut?m s? în?eleag? de ce se simt a?a

Momentul con?tientiz?rii st?rilor emo?ionale poate fi unul revelator pentru copii. Ei ajung s? fac? anumite conexiuni care pot ajuta mai departe în rezolvarea problemelor. De asemenea, ei în?eleg c? nu au luat contact cu emo?ii interzise, ci cu tr?iri umane normale. Ajut?-i mai departe s? identifice experien?ele care au un puternic impact asupra lor. În felul acesta, ei pot anticipa evenimentele care declan?eaz? aceste st?ri. Apoi, ei vor fi capabili s? g?seasc? resurse pentru a proceda diferit în fa?a acestor situa?ii.

Le oferim sprijinul pentru a g?si singuri solu?ii

A rezolva problemele copiilor dup? propriile strategii este cel mai ineficient mod de a ajuta. Acest lucru nu înseamn? c? nu le putem fi de folos, ci ne pune în ac?iune într-un mod diferit. S? g?sim, a?adar, inspira?ia de a le fi aproape f?r? a-i for?a s? decid? dup? bunul nostru plac. S? ghid?m acest proces prin implicare, în?elegere, comunicare ?i sprijin. S? fim cei care apropie copiii de decizii luate independent ?i de solu?ii potrivite pentru ei în?i?i.

 

Nu în ultimul rând, aminte?te-?i c? emo?iile nu sunt corecte sau gre?ite. Ele sunt doar sim?ite diferit de fiecare dintre noi ?i pentru a fi exprimate au nevoie de un cadru securizant. ?ine cont c? aceast? ?educa?ie emo?ional?? este eficient? atunci când ?i tu ai grij? la rândul t?u, de sentimentele tale! Nu rata ocazii în care s? te exprimi în autenticitatea tr?irilor tale! Ace?tia sunt primii pa?i în a oferi sprijinul de care copilul t?u are nevoie!

 Raluca Furtun? – Psiholog, Consilier Parenting

 

en_USEnglish
Facebook Messengeer Whatsapp