Atasamentul securizant – ce trebuie s? ?tii

În termeni foarte simpli, atasamentul se refer? la leg?tura care se formeaz? între dou? persoane. În rela?ia p?rinte-copil se creeaz? o conexiune emo?ional? înc? din primele luni de via??. Aceasta î?i are r?d?cinile în modul în care adultul r?spunde la nevoile...

7 metode de comunicare eficienta cu copiii

Comunicarea eficient? dintre dou? persoane este un indicator valoros pentru calitatea rela?iei lor. Nu sunt pu?ine situa?iile în care evit?m s? spunem ceea ce gândim de team? s? nu-l sup?r?m pe cel?lalt. La fel de umane sunt ?i momentele în care rostim impulsiv...

Copilul t?u î?i în?elege emo?iile?

Cei mai mul?i dintre noi suntem înv??a?i de mici c? emo?iile negative nu sunt bine venite ?i c? trebuie alungate cât mai repede. Devenim, mai degrab?, exper?i în a manifesta bucurie ?i entuziasm , de multe ori într-un mod complezent. Nu ne d?m voie s? sim?im furie sau...

Vorbe?te-i copilului t?u despre stres

Când vorbim despre stres, ne conect?m automat la o serie de emo?ii negative care ne îngreuneaz? mersul firesc al lucrurilor. Acesta este momentul în care putem sim?i c? ceea ce ni se întâmpl? este nedrept ?i începem s? c?ut?m în mod disperat solu?ii. Împreun? cu...
en_USEnglish
Facebook Messengeer Whatsapp