Fenomenul de burnout la copii ?i adolescen?i

Noile genera?ii cresc expuse unei cantit??i foarte mari de informa?ii. De aici porne?te un progres cognitiv rapid, dar ?i un risc pentru s?n?tatea emo?ional? a copiilor no?tri: fenomenul burnout.  De?i tindem s? asociem suprasolicitarea cu via?a adult?, copil?ria ?i...

Bullying: impactul asupra dezvolt?rii copilului

Existen?a unor afinit??i în ceea ce prive?te grupul de prieteni este normal? pentru copii. Totu?i, agresiunea repetat? ?i gratuit??ile la adresa anumitor copii din grup dep??esc limitele fire?ti, devenind bullying. Fenomenul bullying este, din p?cate, foarte r?spândit...

Comunicarea nonverbala în rândul copiilor

Chiar dac? de multe ori nu suntem con?tien?i, comunicarea nonverbala guverneaz? interac?iunile dintre oameni într-o propor?ie covâr?itoare. Tot ceea ce noi încerc?m s? exprim?m prin cuvinte, este dublat de expresii ale fe?ei ?i de limbajul trupului. De multe ori,...
en_USEnglish
Facebook Messengeer Whatsapp