Fericirea – cum o recunoa?tem?

Fericirea este un sentiment de bucurie sau de împlinire? Nu exist? un r?spuns universal, ci mai degrab? unul individual, pentru cine î?i m?soar? propria fericire. Problema este c? suntem foarte exigen?i. Tindem s? asociem ideea de fericire cu cea de perfec?iune ?i...

Anxietatea – cum o recunoa?tem?

Anxietatea face parte de mult timp din informa?ia noastr? genetic?. Str?mo?ii no?tri erau nevoi?i s? fie în permanen?? în gard?, pentru c? tr?iau într-o lume mult mai pu?in sigur? fa?? de cea de ast?zi.  De?i majoritatea grijilor noastre nu se vor întâmpla niciodat?,...
en_USEnglish
Facebook Messengeer Whatsapp