Fenomenul de burnout la copii ?i adolescen?i

Noile genera?ii cresc expuse unei cantit??i foarte mari de informa?ii. De aici porne?te un progres cognitiv rapid, dar ?i un risc pentru s?n?tatea emo?ional? a copiilor no?tri: fenomenul burnout.  De?i tindem s? asociem suprasolicitarea cu via?a adult?, copil?ria ?i...

Terapia de cuplu – cum ne ajut??

Via?a de cuplu este complex? ?i dinamic?, mai ales în rela?iile de lung? durat?. Pe m?sur? ce fiecare dintre parteneri evolueaz?, ?i rela?ia se schimb?. Pot ap?rea noi obiceiuri zilnice ale unui partener, noi priorit??i sau o alt? dinamic? de cuplu decât cea pe care o...

Tulburari alimentare – cum le identific?m?

Rela?ia noastr? cu mâncarea este una complex?, de la simpl? nevoie fizic?, la o component? social? important?. Ea poate avea, îns?, ?i forme disfunc?ionale, cunoscute ca tulburari alimentare sau tulburari de alimenta?ie.  Ele pot debuta în copil?rie sau adolescen?? ?i...

Bullying: impactul asupra dezvolt?rii copilului

Existen?a unor afinit??i în ceea ce prive?te grupul de prieteni este normal? pentru copii. Totu?i, agresiunea repetat? ?i gratuit??ile la adresa anumitor copii din grup dep??esc limitele fire?ti, devenind bullying. Fenomenul bullying este, din p?cate, foarte r?spândit...

Cum ?tii dac? suferi de perfectionism?

Tuturor ne place s? fim aprecia?i ?i s? ne sim?im competen?i. Nevoia de apreciere este fireasc? ?i foarte important? de satisf?cut, atât pentru adul?i, cât ?i pentru copii. Exist?, îns?, ?i cazuri în care nevoia de a fi apreciat se transform? în a?tept?ri nerealiste...
en_USEnglish
Facebook Messengeer Whatsapp