La Veltio s? ai grij? de tine este un lucru normal

E mai la îndemân? s?-?i umpli timpul din zi f?când lucruri ce ?trebuie? f?cute ?i uitând de propriile nevoi? Sau vrei s? începi de undeva dar nu ai idee cum ar trebui s? arate planul t?u? Noi credem în tine ?i credem c? meri?i din plin propriul ritual de grij? de sine. De aceea ne dedic?m timpul ?i energia acestui scop ?i suntem preg?ti?i s? te înso?im în a g?si cea mai bun? cale.
Book Appointment OnlineContact

Cum func?ioneaz??

You contact us ?i ne aju?i s? în?elegem nevoia ta pentru a alege cel mai potrivit specialist pentru tine

Noi î?i trimitem un document cu toate etapele procesului terapeutic, explicate în detaliu

Confirm?m data, ora, loca?ia ?i specialistul cu care vei colabora

Începem the therapeutic process
terapeutic

Câteva pove?ti despre experien?a Veltio

Întreb?ri Frecvente

De ce e o idee bun? s? contactez un psiholog?
S-ar putea s? existe multe motive diferite pentru a vedea un psiholog. S-ar putea s? treci printr-un moment deosebit de dificil din via?a ta ?i s? ai nevoie de sprijin. S-ar putea s? te sim?i frustrat/? de repetarea anumitor tipare din via?a ?i rela?iile tale cu ceilal?i ?i s?-?i dore?ti s? te în?elegi mai bine ?i s? faci alegeri mai utile. S-ar putea s? te confrun?i cu o anumit? dificultate sau set de simptome ?i s? ai nevoie de ajutor cu acestea pentru a dezvolta?i noi abilit??i de a le face fa??. A vedea un psiholog ar putea fi, de asemenea, o parte a propriului proces de dezvoltare personal?. Oricare ar fi problema, o prim? consulta?ie ?i chiar o evaluare psihologic? te poate ajuta s? în?elegi cum consilierea psihologic? ar putea fi de ajutor ?i cum ar putea avea un impact pozitiv asupra problemelor tale actuale.
Care este diferen?a dintre un psiholog ?i un psihiatru?
Un psiholog a studiat timp de minimum 5 ani pentru a ob?ine primul grad de licen?? ?i o diplom? de master sau formare profesional? continu? în psihologie ?i ulterior într-o form? de psihologie aplicat?. Psihologii se preg?tesc într-o serie de abord?ri terapeutice diferite ?i, de asemenea, în cercetarea ?i evaluarea rezultatelor tratamentului psihologic. Acest lucru le permite s? adopte o abordare ?tiin?ific? ?i informat? a dificult??ilor mentale ?i emo?ionale. Psihologii se preg?tesc, de asemenea, într-o serie de abord?ri terapeutice, care le permite s? adapteze abordarea terapeutic? la individ, mai degrab? decât s? încerce s? se potriveasc? individului la o abordare. Acest lucru permite o mai mare flexibilitate ?i o potrivire mai bun? pentru diversele nevoi ale diferi?ilor clien?i.

Un psihiatru este un medic calificat medical care are specializare în domeniul psihiatriei. Aceasta înseamn? c? un psihiatru poate exclude cauza fizic? a dificult??ilor dvs. ?i poate comanda teste ?i poate prescrie medicamente. Acesta este un lucru pe care numai medicii îl pot face. Unii psihiatri au urmat, de asemenea, o preg?tire specializat? în psihoterapie, care îi plaseaz? într-o pozi?ie unic? pentru a putea în?elege atât corpul, cât ?i mintea ?i s? lucreze flexibil între prescrierea medicamentelor ?i terapie psihologic?.

Do I need to see a psychologist or a psychiatrist?
În func?ie de natura ?i severitatea dificult??ilor cu care te confrun?i, este posibil s? ai nevoie s? consulta?i un psiholog, un psihiatru sau ambii speciali?ti. Psihologii sunt exper?i în tratarea problemelor printr-o anumit? metod? terapeutic?, în timp ce psihiatrii au predominant expertiz? în gestionarea tulburarilor mentale prin medica?ie. Dac? nu e?ti sigur cu cine trebuie s? rezerva?i o întâlnire, putem discuta diferite op?iuni cu tine. ?i-?i vom oferi mai multe informa?ii despre ceea ce ar putea fi cel mai potrivit pentru nevoile tale actuale.
Ce se întâmpl? la prima ?edin???
În timpul primei ?edin?e ve?i discuta în detaliu despre motivul pentru care solici?i o asistare ?i despre dificult??ile tale. actuale. De asemenea, se poate începe un proces de evaluare psihologic? ?i se poate înregistra un istoric detaliat pentru a putea în?elege în contextul vie?ii ?i experien?elor individuale. Acest lucru ne va permite s? dezvolt?m o formulare psihologic? a problemelor tale ?i o strategie personalizat? de abordare. Pân? la sfâr?itul evalu?rii, care dureaz? în principiu una sau dou? întâlniri, vom face o recomandare cu privire la ce abordare terapeutic? ar putea fi util? pentru dificult??ile tale ?i vom conveni asupra unui num?r ini?ial de sesiuni dac? dore?ti s? începi un proces de terapie. Uneori, pe baza informa?iilor pe care ni le oferi?i în timpul contactului ini?ial, v? putem recomanda s? consulta?i ?i al?i speciali?ti care v-ar putea ajuta.

Contacteaz?-ne

Send us a message:

5 + 9 =

en_USEnglish
Facebook Messengeer Whatsapp